Min Politik

 

Fler företag skapar nya jobb

Att själv vara småföretagare har gett mig erfarenhet av företagens villkor och vardag. Jag vill att det ska vara enklare och lönsammare att driva företag samt förmånligare att anställa. Våra ungdomar måste komma in på arbetsmarknaden samtidigt är det viktigt att ta tillvara på erfarenheter hos de lite äldre.

Jag vill därför arbeta för:

• Satsningar på de små- och medelstora företagen
• Tillväxt i hela Bohuslän
• Att företagen skall kunna utvecklas, växa och anställa fler
• Krafttag mot ungdomsarbetslösheten

Trygghet i vardagen

Trygghet innebär bland annat att vår gemensamma välfärd fungerar när du behöver den. Såväl sjukvård som barn- eller äldreomsorg ska vara tillgänglig och ha hög kvalitet. I vardagen ska människor kunna känna trygghet mot våld och brott.

Jag vill därför arbeta för:

• Att det finns fler synliga poliser i Bohuslän
• Förebyggande insatser mot våld, brott och droger
• Att Bohuslän har en god, trygg och rättvis sjukvård
• Trygghet, valfrihet och mångfald i välfärden

Bra mat och god miljö

Hälsosam mat förhöjer människors livskvalitet, oavsett om du är barn, vuxen eller äldre. Bra information och tydlig märkning av livsmedel ger större valmöjligheter för konsumenterna. Vi ska veta vad det är vi äter och serverar till våra barn och äldre! Småskalig livsmedelsproduktion bidrar till större valfrihet och gynnar både miljön, vårt välbefinnande men också företagandet i Bohuslän.

Jag vill därför arbeta för:

• Att ursprungsmärkning av livsmedel ska vara klar och tydlig
• Att samtliga tillsatser skall vara deklarerade på ett lättförståligt sätt
• Att utveckla företagandet inom livsmedelssektorn i Bohuslän
• En bra infrastruktur för bättre miljö

 

Läs gärna mitt riksdagsarbete, mina motioner och anföranden på riksdagens hemsida.