I Bohusläningen: Facket ratar Stefan Löfvens traineeplatser

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet för unga i EU. Men för oss moderater är varje ung person som inte hittar ett jobb en för mycket. Vi ser att arbetslösheten nu sjunker och det är viktigt att jobben för unga får fortsätta att växa fram. Alliansen har halverat kostnaden för att anställa en ung person och den sänkta restaurangmomsen bidrar till fler jobb i en bransch där många unga börjar.
Stefan Löfven vill fördubbla restaurangmomsen och göra unga dubbelt så dyra att anställa. För många företag blir det utan tvekan mycket svårt att behålla all sin personal om kostnaden ökar med 40 000 kr per ung anställd och beräkningar visar att upp till 140 000 jobb riskeras med S politik.
En del av de unga som blir av med sina jobb efter de rödgröna skattehöjningarna erbjuds plats i Stefan Löfvens största satsning, den tidigare prövade och bevisat verkningslösa 90-dagarsgarantin för unga. I satsningen ingår nu också 32 000 tidsbegränsade ”traineeplatser” inom äldreomsorgen, skolan och vården. Det är oklart om EU-rätten tillåter en sådan statssubvention och nu signalerar flera tunga fackförbund, bl.a. Vårdförbundet och Lärarförbundet, att reformen vore omöjlig eller mycket kostsam för kommuner och landsting. Att tvinga in unga arbetslösa med låg utbildning i skolan eller äldreomsorgen kommer snarare dränera verksamheten på tid och resurser. Det är respektlöst att kommendera högt utbildad personal i sjukvården eller skolan att lägga sin tid på att utbilda och arbetsleda ungdomar som inte av egen vilja valt att jobba med till exempel vård av våra äldre. Det är också respektlöst mot patienterna i vården eller eleverna i skolan som ska möta åtgärdsplacerade arbetslösa ungdomar utan utbildning.
Att flera tunga fackförbund nu varnar för Stefans Löfvens största satsning är anmärkningsvärt och visar att den socialdemokratiska verktygslådan saknar förslag som fungerar utanför manifest och presskonferenser.

Maria Plass riksdagsledamot (m) Ljungskile

Lämna ett svar