Jobbmålet och Sverigebygget i fokus

Fler jobb, mer tillväxt och 100 000 nya bostäder

-Vårt mål är 350 000 nya jobb till 2020. Det betyder att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb då. Sverigebygget en viktig del i detta.

Sverigebygget innebär historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar som knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Genom ökat bostadsbyggande skapas möjligheter för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg, påbörja förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur, ha ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder. Våra framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till 2035 och bidrar till att nå vårt mål om att över fem miljoner människor ska jobba år 2020.

Mer om Sverigebygget

Över 400 miljarder kronor i investeringar fram till 2035.
– 100 000 nya bostäder. Nya Moderaterna vill dessutom möjliggöra för
20 000 nya studentbostäder till 2020.
– Att det blir lättare att bygga bostäder genom enklare regler och ökad
tillgång till mark.
– 13 000 nya jobb per år bara inom byggsektorn fram till 2035.
– Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med
Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan.

Sedan 2006 har 250 000 fler människor ett jobb att gå till. Trots finanskris och lågkonjunktur. Sedan 2006 är närmare 200 000 färre människor i utanförskap. Vår politik fungerar.

Kommentera