Det är fattigdom – inte tillväxt som är hotet


Jag svarar på Sven Hasslers replik på mitt inlägg i Bohusläningen.

Jag är helt enig med Sven Hassler (MP). Utan en levande planet står sig övriga mål slätt.
Problemet är att Miljöpartiets förslag leder åt motsatt håll. Ren och klimatvänlig elproduktion och högteknologiska energismarta lösningar gör att svensk industri kan blomstra. Snabbavvecklas kärnkraften är vi snart beroende av importerad smutsig el.

Klimatfrågan är global men det är fattigdom och inte tillväxt som är hotet. I länder utan tillväxt handlar vardagen om överlevnad, inte om miljövänlig produktion. Ett land som drabbas av sjunkande intäkter, hög arbetslöshet och neddragning av välfärden riktar sällan fokus på långsiktigt miljöarbete.

Sverige visar att det går att förena tillväxt och en bra miljöpolitik. Målet är glasklart. Men Miljöpartiets omoderna och utvecklingsfientliga väg leder inte dit.

Kommentera