S-kritiken ett skämt?

Jag replikerar i Bohusläningen på Kenneth G Forslunds (S) inlägg där han kritiserar regeringen för att inte sköta statsfinanserna. Man tror nästan att det är ett skämt. I alla fall tycker Forslunds partikamrat, den social-demokratiske nestorn inom nationalekonomi, Assar Lindbeck, att angreppen på alliansregeringens ekonomiska ansvarstagande är stor humor.

Metoden regeringen tillämpat för att motverka svängningar i konjunkturen med budgetunderskott i lågkonjunktur kallas keynesiansk och förespråkas av både socialdemokratiska och liberala regeringar i västvärlden. Att göra på annat sätt hade varit ansvarslöst.

Sverige har i dag bland Europas mest välskötta statsfinanser. Statsskulden har minskat från drygt 70 procent av BNP efter 90-talskrisen till cirka 36 procent av BNP. Det är långt under EMU:s tak på 60 procent av BNP och nästan lägst i hela EU. Sverige har klarat krisen bättre än alla jämförbara länder och jag tror inte Forslund kan hitta en enda finansminister som slår Anders Borg på fingrarna när det gäller att hantera statsfinanserna smart och klokt.

Sverige är dessutom det enda land i EU som minskar sin statsskuld mellan åren 2006 och 2014.

Kommentera