Migration skapar tillväxt och jobb

Ska vi ha råd med välfärden även i framtiden måste fler söka sig till vårt land. Den öppning för arbetskraftsinvandring som alliansen införde är mycket positiv för vårt land i dag och i framtiden. Dessvärre hotas nu reformen av socialdemokratisk protektionism. Läs hela mitt inlägg i Bohusläningen.

Kommentera