Fortsatt ansvar för jobb och tillväxt i alliansens budget

Nyligen presenterades Alliansens höstbudget med förslag som stöttar
tillväxt och jobb, förbättrar hushållens ekonomi samt stärker den gemensamma
välfärden. Alliansen gör även omfattande satsningar på mer kunskap i den svenska
skolan med ett kunskapspaket som totalt omfattar 4,5 miljarder kronor för åren
2014-2017 med kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer
undervisningstid i matematik. Tack vare Sveriges starka finanser har vi
möjligheten att göra dessa satsningar. Att vi prioriterat ansvar för ekonomin
och en politik som gör det mer lönsamt att arbeta har lagt grunden till att vi
kan skjuta in energi i ekonomin när länder i vår närhet istället står inför
tuffa nedskärningar.

Vi är tydliga med åt vilket håll vi vill att Sverige ska gå. Vi kommer inte
att vara nöjda förrän alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till.
Jobbskatteavdragen bedöms öka den varaktiga sysselsättningen med fler än 100 000
personer. Den föreslagna förstärkningen av jobbskatteavdraget beräknas skapa
ytterligare 13 000 nya arbetstillfällen. När fler människor jobbar ökar
resurserna till välfärden.

Vår politik ökar även hushållens ekonomiska marginaler. Genom
jobbskattelättnader i fyra steg har nästan alla som jobbar heltid fått 1 500
kronor mer i månaden. Det gör verklig skillnad. Det förstärkta
jobbskatteavdraget skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor
mer varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en
inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare.

Alliansens förslag handlar även om att höja gränsen för när statlig
inkomstskatt ska betalas. År 2014 beräknas cirka 29 procent av alla
heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt med nuvarande regler. Genom att
höja den så kallade nedre brytpunkten stärks ekonomin för över en miljon
löntagare. Av dem är det 110 000 som i och med förslaget inte längre kommer att
behöva betala statlig inkomstskatt alls. Det handlar bland annat om
universitets- och högskolelärare och avdelningschefer inom vård och omsorg. En
höjd brytpunkt leder till att antalet arbetade timmar blir fler. Höjningen av
brytpunkten är en viktig satsning som signalerar att det ska löna sig att satsa
på utbildning och vidareutveckling.

Vi sänker även skatten för pensionärer med 2,5 miljarder i budgeten, det
innebär en skattesänkning på pensioner på 16,45 miljarder kr de senaste 7 åren.
För Bohuslän är även våra satsningar på hållbart fiske och på sjöfarten av
betydelse. Liksom höjt bostadsbidrag till barnfamiljer med sämre ekonomi,
landsbygdssatsningar och förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet
som gynnar ekonomin i många kommuner på Västkusten.

En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har
bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den
globala finans- och skuldkrisen. Därför ska vi i budgeten för 2014 fortsätta att
ta ansvar för jobb och tillväxt och förstärka arbetslinjen.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Stefan Caplan (M)
Ellen Juntti
(M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult
(KD)
Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Kommentera