Är det finare att vara en gammal möbel än en gammal människa?

Gamla möbler kan vi betala hur mycket som helst för, men en ”gammal” människa anses inte vara lika betydelsefull. Moderaterna och Alliansen anser att det är oacceptabelt att diskriminera människor på grund av kronologisk ålder. Därför vill regeringen nu förbjuda åldersdiskriminering på de områden i samhället där det i dag saknas ett sådant skydd i diskrimineringslagen. I dag gäller förbudet mot åldersdiskriminering endast arbetslivs- och utbildningsområdet. Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller i hälso- och sjukvård, varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning. Syftet med förslaget är att stärka individens rättigheter och bidra till att människor som diskrimineras ska få upprättelse.

I enlighet med socialstyrelsen erbjuds kvinnor idag inte mammografi efter 75 år i sjukvården. En svensk undersökning visar att 86 procent av kvinnor i åldern 50-69 år överlever sin bröstcancer, men bara 64 procent av kvinnor i åldern 75-79 år. Om den äldre patientgruppen hade blivit erbjuden likvärdig behandlig som den yngre patientgruppen hade 34 procent fler överlevt. Om man däremot blir sjuk före 65 år har man rätt till stöd och rehabilitering. Istället för att få möjligheten till hjälp för att leva ett så normalt liv som möjligt blir målet en “skälig levnadsnivå”. Detta är tecken på att efter en viss ålder i Sverige är man inte längre betydelsefull och att hälso- och sjukvården stramar åt kostnader inom den äldre patientgruppen. 

Många äldre människor möter diskriminering på grund av sin ålder inom hälso- och sjukvården. Till exempel fick en 78 åring kvinna höra att hennes tandsmärta handlade om hennes ålder och inte den misslyckade tandoperationen. Vi har i Sverige betraktat kronologiska åldersgrupper som ett kollektiv, trots att vi människor åldras olika och att sjukdomar kan börja efter en viss ålder. Regeringens förslag har godkänts av riksdagen och lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2013. Denna lag är viktigt även för oss, för att vi vägrar att vara stolt över ett Sverige där gamla möbler värderas högre än gamla människor.

 

Maria Plass (M)

Riksdagsledamot, Bohuslän

Kommentera