Varför vill S straffa unga på arbetsmarknaden i Bohuslän?

 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är ett allvarligt problem och har varit hög sedan 90-talet. Några grundläggande orsaker har varit brister i utbildningssystemet och alltför höga trösklar mellan skola och arbetsmarknad. Tack vare Moderaternas och Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik har Sverige, till skillnad från många av våra europeiska grannländer, möjlighet att bemöta dessa problem med reformer istället för att tvingas till nedskärningar.

Under veckan kommer Socialdemokraterna att presentera sin skuggbudget. Hittills har de hållit fast vid att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och fördubbla restaurangmomsen. Det är två förslag som kraftigt skulle försämra möjligheterna för unga att få jobb – både här i Bohuslän och i resten av Sverige.

Vi moderater och Alliansen tror istället på en samlad politik för fler jobb som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi nu också möjlighet att göra viktiga framtidsinvesteringar i infrastruktur och forskning, men även ett särskilt jobbpaket för unga på 8,1 miljarder.

Ungdomspaketet innehåller satsningar på utökat antal platser inom yrkes- och lärlingsvux, förstärkningar av nystarsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser. Detta tillsammans med alliansregeringens tidigare insatser skapar nu goda förutsättningar för att fler unga ska kunna få jobb.

 

Maria Plass (M) Riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet, Bohus län

Jenny Petersson (M) Riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet, Hallands län

Kommentera