Alliansen i Bohuslän på sommarturné

Även på sommaren håller vi riksdagsledmöter från alliansen igång. Som tradion gör vi även denna sommar en kustturrné tillsammans i tre dagar, med början i Strömstad och avslutning med kampanj i
Uddevalla. Deltog gjorde jag, Lars-Arne Staxäng, Stefan
Caplan och Ellen Juntti samt Lars Tysklind (FP), Åsa Torstensson (C) och Roland
Utbult (KD).

I Strömstad besökte vi Rökeriet som är ett familjeföretag sedan
några år tillbaka där man använder vedeldade ugnar för sin rökning, produkterna
säljs sedan i både restaurangen och i fiskaffären. På Rökeriet satsar man på
lokalproducerade råvaror och kvalitet.

I krogbranschen är det välkänt att det är tufft ekonomiskt,
jag hoppas att alliansens sänkning av restaurangmomsen kan bidra till att
småföretagare som de på Rökeriet kan satsa vidare och utvecklas. Det är också
viktigt att arbetsgivare har möjlighet att anställa människor beroende på
säsong utan alltför stelbenta regler.

I Strömstad besökte vi även Sjöräddningssällskapets station
för att lyssna på stationschefen Bengt-Göran Bergstrand. Sjöräddningens
organisation är ideell och täcker upp till 70 procent av all sjöräddning i
Sverige. Personalstyrkan består av 56 sjöräddare. Verksamheten bygger på gåvor,
medlemskap och frivilliga insatser. 91 procent av alla intäkter går direkt till
verksamheten, övriga 9 procent till administration. Bergstrand uppmanade politikerna att se att alla länsar passar ihop, även
med de i Norge. Eftersom det inte blir kraftfullt om varje enhet köper egna
grejer som ändå inte passar ihop.

Besök på unikt ostronkläckeri, Ostrea, på Sydkoster som sysslar med att producera
ovanliga platta ostron på längre sikt. Ostronkläckeri är en komplicerad
marinbiologisk process och som bland annat innefattar odling av växtplankton,
avling och settling. Det är också ett vetenskapligt sett ganska outforskat
område, och Karl Johan Smedman räknar med att få fram
de första ostronen till 2014 för att sen expandera vidare och underströk att
svenskt vattenbruk har framtidspotential.
det var ett mycket intressant projekt som visar på kreativitet, ambitioner och med
starka band till Västkusten. Förhoppningsvis slår det ut väl och skapar jobb i
Västsverige och tar tillvara på Västkustens unika natur och förutsättningar.

På äldreboendet Hedegården i Tanumshede träffade de sju
alliansledamöterna personal och ansvariga chefer. Det blev en bra diskussion om
demensvården, personalresurser, den nationella värdegarantin, aktiviteter för
vårdtagarna och samarbetet med grannkommunerna vad gäller vård och omsorg.
Framtida utmaningar som den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre
och hur man lockar unga att läsa vårdprogrammet på gymnasiet kom
också upp under samtalet.

I Lysekil besökte vi Kustbevakningen och
diskuterade bl a den nya sjöfyllerilagen. Det framkom att den nyttjas främst
när något hänt, de jagar inte båtar för att upptäcka sjöfylla, det är positivt
att de inte längre är beroende av polisen för blåsa och förundersökningar. I
Kustbevakningens uppgift ingår miljöskydd, tull, gränspolis, polis, fiske,
sjötrafik, oljeutsläpp och gamla vrak.

Efter genomgång av organisationen fick vi en rundtur
i det stora nya fartyget KBV 032.

Det är positivt att Kustbevakningen nu kan redovisa
förundersökning gällande sjöfylleri direkt till åklagare, utan onödig omväg via
polisen, det ger en effektivare myndighetsutövning.

 

 

 

 

Som avslutning gjorde vi ett stopp i Margretegärdeparken i Uddevalla, tillsammans med kommunalrådet Essam El-Naggar (FP), för att prata med säsongsarbetare och sommarjobbare. Vi mötte Uddevallas parkarbetare och ställa frågor om deras jobberfarenheter. Säsongsarbetarna hade önskemål om att få arbeta året om. De
menar att det finns få heltidstjänster och för kort säsong för att kunna
försörja sig. Från lokalt håll menar man på att tekniska förvaltningen har fått mer pengar men det är upp till dem hur pengarna används. Pengarna som var anslagna syftar främst till att ge unga sommarjobb. Här diskuterades även möjligheten till en obligatorisk a-kassa som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen försöker klara upp.

Det blev en bra diskussion som jag tar med mig i vårt fortsatta arbete för att unga
ska få så bra möjligheter på arbetsmarknaden som möjligt.

I Uddevalla och Lysekil tog vi ut tid för kampanj för att
lyssna och prata med lokalbefolkning. Det är enligt min mening av största vikt
att vara nära väljarna och se vilka frågor som är viktigast i deras vardag.

 

Kommentera